Utbildning

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Välkommen till Landstinget Dalarna, länets största arbetsgivare.

Vi är beroende av välutbildade människor inom många olika yrken. För att tillgodose detta behov får många studenter sin praktiska yrkesträning på våra sjukhus och inom primärvården.

AT-läkare, ST-läkare och PTP-psykologer får delar av sin utbildning eller vidareutbildning inom ramen för en anställning och blivande undersköterskor sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster  och specialistsjuksköterskor får delar av sin utbildning hos oss i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Landstinget anordnar också olika föreläsningar, seminarier och kurser för såväl vårdpersonal som för allmänheten.

Aktuella utbildningar