If you as a tourist or visitor get ill

Information about what to do when you or a relative fall ill or suffer from an injury as a tourist or visitor in Dalarna.

Visitor, read more
 • 1
 • 2
 • 3

Hitta rätt i vården

 • Stabsläge hävt

  Nu fungerar telefonin igen och vi har gått åter till normalläge. ​Efter gårdagens teleavbrott fungerar det åter att ringa till och från Landstinget Dalarna. Under måndagen hade en av operatörerna till Tele 2 omfattande driftstörningar.

 • Telefonin verkar nu fungera i Landstinget Dalarna

  Under dagen har Landstinget Dalarna haft stora problem med telefonin , men nu verkar det fungera igen. Vi kommer dock att behålla stabsläge tills i morgon för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

 • Stora problem med telefonin

  Det går inte att ringa in till Landstinget Dalarna just nu. Felsökning pågår, och det finns ingen prognos för hur länge problemen kommer att kvarstå. – Allmänheten kan ringa 1177, men vi uppmanar till att vänta med att höra av sig med frågor som inte ä...

 • Hur mår Dalarna? Hur mår du?

  Snart kommer Folkhälsomyndighetens stora undersökning om befolkningens hälsa att skickas ut: "Din röst är jätteviktig! Varje person är unikt vald och inte ersättningsbar med någon annan. Att just du som får enkäten i din brevlåda svarar har stor...

 • Landstingsfullmäktige direktsänds via YouTube

  Måndag 26 februari direktsänds landstingsfullmäktiges sammanträde i Kristinehallen, Falun.

 • Lex Maria-anmälan med anledning av fördröjd bröstcancerdiagnos

  Knutor i bröstet bedömdes inledningsvis som ”tät vävnad”, men en magnetkameraundersökning visade senare att det var bröstcancer. Nu gör Landstinget Dalarna en lex Maria-anmälan på grund av fördröjd diagnos.

 • Lex Maria-anmälan med anledning av fördröjd diagnos

  En 68-åring kvinna genomgår både mammografi- och ultraljudsundersökning men tumör upptäcks först 3 månader senare i och med ett vävnadsprov. – Vi behöver se över våra rutiner för när vi behöver göra ytterligare undersökningar. Diagnosen fördröjdes och ...

 • 1,1 miljoner fördelas till nya projekt i länet

  Igår beslutade Kultur- och bildningsnämnden att dela ut projektstöd till 22 verksamheter i Dalarna. Projektmedel kan sökas av ideella organisationer och studieförbund i Dalarna och ska bidra till att uppfylla målen i Kultur- och bildningsplanen. I...

 • Nu startar pilotprojektet God och nära vård – Södra Dalarna

  – Pilotprojektet i södra Dalarna är en del i en nationell omstrukturering av hälso- och sjukvården. En omställning med fokus på primärvården, men där många behöver delta alltifrån patienten till den specialiserade vården på sjukhus, säger Elisabet...

 • Lex Maria-anmälan med anledning av fördröjd diagnos

  En kvinna söker akutvård för magsmärtor, det bedöms bero på förstoppning och hon får återvända hem. När hon kommer tillbaka igen efter en månad har buksmärtorna förvärrats, en utredning visar då att det rör sig om cancer i äggstockarna.