Prao-elever lär sig första hjälpen.

Spännande praodagar i landstinget

Stort intresse för Landstinget Dalarnas praodagar för elever i årskurs 8 och 9. Syftet är att ge eleverna en inblick i de olika yrkesområden som finns inom landstingets verksamheter.

Praodagar, se mer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Hitta rätt i vården

 • Sök stipendium för dina studier

  Studenter från Dalarna får stöd för högskole- eller annan eftergymnasial utbildning. Sista ansökningsdag är 1 november.

 • Fler fall av kikhosta i år

  Fler fall av kikhosta har rapporterats i år än tidigare år. Sjukdomen är inte farlig för vuxna och äldre barn, men har man yngre barn i familjen är det bra att vara uppmärksam på symptom.

 • Granskning av jämställda löner avslutas

  Diskrimineringsombudsmannen (DO) har granskat Landstinget Dalarnas arbete med jämställda löner. DO bedömer att Landstinget Dalarna fullgör skyldigheterna som gäller jämställda löner och avslutar nu ärendet.

 • Störningar i landstingets telefonväxlar åtgärdade

  Nu fungerar landstingets telefonväxlar igen och du kan åter nå din vårdcentral.