Utbildningsfilmer om tandvårdsstöd och munvård

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Box 350, 783 27 SÄTER tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Carina Michaelsson

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Högskolan Dalarna har, i samarbete med Folktandvården och Enheten för tandvårdsstöd, producerat 1 utbildningsfilm om landstingets tandvårdsstöd och 4 kortfilmer om munvård.

Om landstingets tandvårdsstöd

Filmen är ca 8 minuter lång och handlar om de olika tandvårdsstöden.

Tandvårdsstöd för särskilda patientgrupper

Om munvård

Filmerna, som är ca 4 - 7 minuter långa, handlar om:

  • Inspektion av munhåla
  • Munvård på modell, tandborstning och
  • Approximala hjälpmedel samt
  • Rengöring av proteser och implantat
  • Basal munvård - 4 filmer på Youtube