Tandvårdsstödets regler och våra taxor

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Box 350, 783 27 SÄTER tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Carina Michaelsson

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Här finns Landstinget Dalarnas Taxor och Lokala anvisningar för tandvårdsstödet. Anvisningarna beskriver tandvårdsstödets regler. Dokumenten finns i högerspalten.

Lokala Anvisningar 2017

Nu finns en uppdaterad version av Lokala Anvisningar, 170323. Vi har korrigerat texten i stycket om sjukvårdsavgift. Se högermenyn.

Aktuella taxor

Taxorna för Allmäntandvård och Specialisttandvård finns i högerkolumnen.

Tänk på

  • att daganteckning eller kopia på teknikerfaktura krävs för vissa åtgärder.
  • att utbytesåtgärder inte gäller i Landstingets tandvårdstöd. Ordinarie åtgärdskoder ska användas.

Fribelopp

Fribeloppet för N- och F-tandvård är 15 000 kr/kalenderår.

Det innebär att åtgärdsgrupperna 100, 200, 300, 401-406, 500 (på tänder i position 6-6), 600, 700, 811, 822-824, 827-829, 831-837, 845 samt 880 (vid periimplantitbehandling) godkänns utan FHB om den totala kostnaden inte överstiger 15 000 kr/kalenderår.

Tandhygienistbehandling

Tandhygienistbehandling inräknas i fribeloppet på 15 000 kr/kalenderår om max 6 åtgärder utförs under kalenderåret. Välj mellan åtgärd 201, 205, 206, 311, 312, 314, 341, 3412, 3413 eller 342. Åtgärderna får kombineras utifrån patienternas behov. FHB krävs om behandlingsbehovet är större än 6 åtgärder per kalenderår.