Förhandsbedömning tandvård

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Box 350, 783 27 SÄTER tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Carina Michaelsson

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Förhandsbedömningar används av tandläkare/tandhygienist för bedömning av ifall ett terapiförslag kan godkännas med tandvårdsstöd. De skickas i första hand via CTAKT eller MedSpace.

Viktigt

  • Vissa bilagor är obligatoriska. Kryssa i vilka handlingar du bifogar.
  • Exponeringsdatum ska anges för alla röntgenbilder och foton. Röntgenbilder utskrivna på papper godkänns inte
  • Bifoga bilagor som fil i första hand. Det går även att skriva ut bilagorna och skicka med post. Folktandvården i Dalarna kan också skriva ut bilagor direkt på skrivaren hos Enheten för tandvårdsstöd. 

Ifyllbar blankett

Om du inte har CTAKT eller MedSpace så kan du använda vår ifyllbara blankett Förhandsbedömning. Du hittar blanketten i högerkolumnen. Skriv all text på datorn innan du skriver ut den. Underteckna.

  1. Vissa bilagor är obligatoriska. Kryssa i vilka handlingar du bifogar.
  2. Privata vårdgivare skickar alla röngen och foton på en CD/DVD eller USB. Exponeringsdatum ska anges för alla röntgenbilder och foton. Folktandvården i Dalarna behöver inte bifoga röntgen och foton. Enheten för tandvårdsstöd har åtkomst till programmet.
  3. Bifoga samtliga underlag, skicka handlingarna med vanlig post till Enheten för tandvårdsstöd, Box 350, 783 27 Säter.