Information till tandvården

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Box 350, 783 27 SÄTER tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Carina Michaelsson

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Tandvårdsinstrument med spegel.

Här finns information som riktar sig till alla vårdgivare i tandvården. Lokala Anvisningar beskriver reglerna för Landstingets olika tandvårdsstöd.

Föreläsning om landstingets särskilda tandvårdsstöd

Nu finns föreläsningen på USB att låna från EFT. Kontakta oss, så skickar vi.

Nytt namn från och med 1 juli 2016

Landstinget har gjort en organisationsförändring så numera hör vi till Folktandvården och heter Enheten för tandvårdsstöd. 
Adress, telefonnummer, e-postadresser är dock desamma som förut, så brev till oss ska alltså ställas till: Enheten för tandvårdsstöd, Box 350, 783 27 SÄTER

Tandhälsoregistret

Vården av N- och F-patienterna ska in i Tandhälsoregistret precis som alla vuxna som betalar normaltaxa. Därför måste utförda åtgärder, även på dessa patienter, registreras inom 14 dagar efter utförandet.

För privattandvården får supporten för resp. journalsystem informera om hur detta ska gå till.