Information till sjukvården

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Box 350, 783 27 SÄTER tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Carina Michaelsson

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Höstbild med gärdesgård vid väg i skogsmiljö.

Här finns information om landstingets tandvårdsstöd. Den riktar sig till hälso- och sjukvården.

Vem får landstingets tandvårdsstöd?

Beslut av landstingsdirektör Karin Stikå-Mjöberg

Verkställighetsbeslut Hälso- och sjukvård samt Rutin Läkarintyg för tandvårdsstöd

Utredning om möjlighet till tandvårdsstöd kräver ofta ett underlag.

Ansvarig läkare kan därför ibland bli ombedda att skriva läkarintyg för tandvårdsstöd till sin patient. Blanketterna finns i Take Care under Blanketter i mappen Tandvårdsstöd eller här, på sidan blanketter.

Vill ni veta mer om tandvårdsstödet?

Vi kommer gärna till arbetsplatsen och berättar om tandvårdsstödet.