Landstingets tandvårdsstöd för personer som omfattas av LSS

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Box 350, 783 27 SÄTER tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Carina Michaelsson

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Här finns information om landstingets tandvårdsstöd för personer som omfattas av LSS. Tandvårdsstödet gäller från och med det år man fyller 22.

Kommunens rutiner

LSS-handläggare ska förhöra sig om ifall en person, som får en LSS-insats beviljad, har ett kort om tandvårdstöd. Om personen inte har ett kort om tandvårdstöd, ska LSS-handläggaren skicka ett webbunderlag till Enheten för tandvårdsstöd.

Kontakta oss gärna med eventuella frågor.