Frågor & svar

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Box 350, 783 27 SÄTER tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Carina Michaelsson

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Här finns några av de vanligaste frågorna vi får. Hittar du inte svar på din fråga är du välkommen att höra av dig.

Enheten för tandvårdsstöd
Box 350
783 27 SÄTER
0225-494202 eller 0225-494211

tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se