Anvisningar för kommunansvarig

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Box 350, 783 27 SÄTER tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Carina Michaelsson

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kommunansvarig har behörighet till T99Webb för administration. Behörigheten innebär att kunna logga in och göra ev. ändringar i kontaktuppgifter mm gällande befintliga webbutfärdare och boenden/hemtjänst i kommunen.

Användning av T99webb kräver:

  • programinstallation av Citrix Reciever på din dator. Vänd dig till kommunens IT-stöd.
  • giltigt SITHS-kort och en kortläsare.
  • konto till T99webb. Vänd dig till din MAS för information.

Sätt in ditt SITHS-kort och klicka på: https://cns.ltdalarna.se/


Vad innebär det att vara Kommunansvarig?

Webbutfärdare

Samråda med enhetschefer mm i kommunen angående behovet av webbutfärdare. Antalet  bör vara sådant att  underlag utfärdas så pass ofta att regelverk och rutiner hålls aktuella.

Meddela Enheten för tandvårdsstöd och kommunens beställare av konton de blivande webbutfärdarnas namn och e-postadress till arbetet för att dessa ska få behörighet till T99Webb. Personerna måste ha ett giltigt SITHS-kort.

Ändra kontaktuppgifter i T99webb på befintlig webbutfärdare.

Ta bort, genom att anmäla i T99webb, när en webbutfärdare har slutat
samt meddela kommunens beställare av konton att personen har slutat. 

Boenden

Registrera nya boenden i T99webb.

Ändra uppgifter om befintliga boenden i T99webb.

Logga in regelbundet och se att alla uppgifter är aktuella för webbutfärdare och boenden.

 Vill du även vara webbutfärdare?

Ta kontakt med Enheten för tandvårdsstöd för information.