Blanketter för tandvårdsstöd

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Box 350, 783 27 SÄTER tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

0225 - 49 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Carina Michaelsson

Assistent

0225 - 49 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Närbild på bläckpenna med udden mot ett tomt anteckningsblock.

Här finner du en rad olika blanketter för de särskilda tandvårdsstöden.

Avvikelser

Från och med 170101 ska alla avvikelser som gäller uteblivande från behandling och andra avvikelser som gäller landstingets tandvårdsstöd göras i Synergi.


STB, Särskilt tandvårdsbidrag - Försäkringskassan

Vissa personer som har en sjukdom som medför risk för tandskador, kan få särskilt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan. Patientinformation och Läkarintyg finns i högerkolumnen. Intyget måste undertecknas av läkare. Intyget skall skickas direkt till patienten.


F-tandvård - Långvarig sjukdom och funktionsnedsättning

Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning SOSFS 2012:17. 
Läkarintyget kallas "Funktionsnedsättning (blå)" i Take Care och finns under Blanketter, i mappen Tandvårdsstöd samt i högerkolumnen. Intyget måste undertecknas av läkare.
Skickas till Enheten för tandvårdsstöd, Box 350, 783 27 Säter


N-tandvård - Stort omvårdnadsbehov

Beskrivning av omvårdnadsbehov 
Blanketten kallas "Omvårdnadsbehov (gul)" i Take Care och finns under Blanketter, i mappen Tandvårdsstöd samt i högerkolumnen. Blanketten används av medicinsk personal t ex läkare, sjuksköterska, psykiatrisjuksköterska. Den kan även användas av biståndshandläggare, enhetschef eller motsvarande i kommunen, i de fall där utfärdaren inte har tillgång till T99webb eller om det är osäkert om personen uppfyller kraven för tandvårdstöd.
Blanketten skickas till Enheten för tandvårdsstöd, Box 350, 783 27 Säter

Habiliteringens underlag 
Underlaget kallas "Habiliteringen (gul)" i Take Care och finns under Blanketter, i mappen Tandvårdsstöd samt i högerkolumnen. Underlaget används av kurator, läkare eller sjuksköterska på Habiliteringen.
Skickas till Enheten för tandvårdsstöd, Box 350, 783 27 Säter

Palliativa teamets underlag 
I första hand ska underlaget i T99webb användas av de sjuksköterskor som har genomgått Beställarenhetens webbutbildning om tandvårdsstöd. Underlaget som kallas "Palliativ vård (gul)" i Take Care och finns under Blanketter, i mappen Tandvårdsstöd, kan dock användas i undantagsfall. Utfärdaren måste ha genomgått webbutbildningen om tandvårdsstöd. 
Skickas till Enheten för tandvårdsstöd, Box 350, 783 27 Säter.


S-tandvård - Kortvarig sjukdomsbehandling

Läkarintyg finns i Take Care under Brev, välj Intyg. 
Skickas till Enheten för tandvårdsstöd, Box 350, 783 27 Säter.