Tandvårdsstöd

Stäng

Kontakt

Folktandvårdens kansli

Tandvårdsförvaltningen

Bergsskolegränd 8A, Box 712 791 29 Falun vx 023-49 00 00 fax 023-224 67 folktandvarden.kansli@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Tandvårdsstödet innebär att alla från 23 år kan få stöd för sin tandvård. Dels genom ett allmänt tandvårdsbidrag och dels genom en tandvårdsersättning, som skyddar dig mot höga kostnader.

Allmänt tandvårdsbidrag

Är du 23 år eller äldre får du ett tillgodohavande hos Försäkringskassan som kan användas som delbetalning för din tandvård. Läs mer om tandvårdsstöd på Försäkringskassan.se

Bidraget varierar beroende på ålder:

  • 23 – 29 år är bidraget 600 kronor per år.
  • 30 – 64 år är bidraget 300 kronor per år.
  • 65 år och äldre är bidraget 600 kronor per år.

Du kan spara ditt tandvårdsbidrag i max två år. När du vill använda dig av tandvårdsbidraget meddelar du det vid ditt besök hos oss.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader

Staten har fastställt en referensprislista med aktuella riktpriser, men priset du betalar kan avvika från denna. För tandvård upp till 3 000 kronor enligt referensprislistan betalar vuxna patienter fullt pris. Det allmänna tandvårdsbidraget kan dock användas som delbetalning.

  • För kostnader på 3 001 - 15 000 kronor får du 50 procent ersättning genom tandvårdsersättningen.
  • Kostnader överstigande 15 000 kronor ersätts till 85 procent.

Särskilt tandvårdsstöd

Du som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du har ett ökat behov av tandvård, kan få särskilt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan.

  • Det särskilda tandvårdsbidraget är 600 kronor per halvår.

Om du har frågor ta kontakt med oss.