Behandlingskostnader vid akuta problem och olycksfall

Stäng

Kontakt

Frisktandvårdssupporten

023-49 90 10, M-F kl. 09:00-12:00 frisktandvarddalarna.support@lul.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Behandling av akuta tillstånd ska i möjligaste mån ske på avtalskliniken. I de fall detta inte är möjligt, ersätter kliniken nödvändiga kostnader för behandling som har utförts av annan vårdgivare inom Folktandvården om annan vårdgivare inte är anvisad av den som avtalet tecknats med.

Vid akuttandvård utanför Dalarna skall i första hand folktandvårdsklinik uppsökas. Den klinik som utför den akuta vården fakturerar den folktandvårdsorganisation där patienten har avtal.

OBS! Den anslutna patienten ska utan dröjsmål anmäla det inträffade för eventuell fortsatt handläggning på avtalskliniken. Fakturan insänds till Landstinget Dalarna, Box 1030, 831 29 Östersund. Ange avtalstecknande klinik.

Vid tandskada till följd av olycksfall tillämpas de regler som gäller inom det allmänna tandvårdsstödet. Det innebär att patienten eller vederbörandes olycksfallsförsäkring står för patientdelen av kostnaden och Försäkringskassan för sin del enligt gällande förordning.