Om du behöver akut tandvård

Stäng

Kontakt

Frisktandvårdssupporten

023-49 90 10, M-F kl. 09:00-12:00 frisktandvarddalarna.support@lul.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Om du behöver akut tandvård kontaktar du din klinik.

Är du på annan ort kan du söka vård vid folktandvårdskliniker i hela Sverige. Kontakta Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 för besked om vem som har jour på helgerna.

OBS! Du ska anmäla det inträffade till din klinik för eventuell fortsatt handläggning på avtalskliniken. Fakturan insänds till Landstinget Dalarna, FE 2001, 811 85 Sandviken. Ange din avtalstecknande klinik.

Akuttandvård hos privattandläkare som inte har jouravtal med Folktandvården Dalarna ingår inte.

Vid tandskada till följd av olycksfall tillämpas de regler som gäller inom det allmänna tandvårdsstödet. Det innebär att patienten eller vederbörandes olycksfallsförsäkring står för patientdelen av kostnaden och Försäkringskassan för sin del enligt gällande förordning.