Så här går till det att teckna avtal

Stäng

Kontakt

Frisktandvårdssupporten

023-49 90 10, M-F kl. 09:00-12:00 frisktandvarddalarna.support@lul.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vi erbjuder alla vuxna att teckna ett frisktandvårdsavtal hos Folktandvården, det vill säga tandvård till fast pris i tre år.

1) Folktandvården gör en noggrann undersökning. Behöver du behandling ordnar vi det. Du betalar ordinarie pris för denna undersökning/behandling.

2) Folktandvården bedömer din tandhälsa. Vi utgår både från din tandhälsohistoria och hur vi tror att tandhälsan kommer att vara under avtalsperioden. Det styr vilken premiegrupp/prisnivå som ska gälla för dig. Det finns tio premiegrupper, där grupp 1 är den billigaste.

3) Dags för dig att teckna treårsavtal.