Det här ingår i avtalet

Stäng

Kontakt

Frisktandvårdssupporten

023-49 90 10, M-F kl. 09:00-12:00 frisktandvarddalarna.support@lul.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Frisktandvårdsavtalet omfattar den förebyggande tandvård och behandling enligt nedan som är odontologiskt motiverad. Du erhåller också ett anpassat program för egenvård.

  • Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder.
  • Sjukdomsförebyggande åtgärder (t.ex munhygieninstruktion).
  • Sjukdomsbehandlande/smärtstillande åtgärder (t.ex tandstensborttagning).
  • Kirurgiska åtgärder (t.ex tanduttagning).
  • Rotbehandling.
  • Bettfysiologisk behandling (t.ex bettskena).
  • Reparativa åtgärder, (d.v.s fyllningar, singelkronor exkl. eventuell materialkostnad).
  • Akuttandvård (exkl. arbets- eller olycksfallsskada).
  • Specialisttandvård inom ovan angivna åtgärdsgrupper.