Det här ingår inte i avtalet

Stäng

Kontakt

Frisktandvårdssupporten

023-49 90 10, M-F kl. 09:00-12:00 frisktandvarddalarna.support@lul.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

En del behandlingar ingår inte i ett Frisktandvårdsavtal.

 • Behandling med implantat eller fasta och avtagbara proteser.
 • Tandreglering.
 • Kosmetisk tandvård.
 • Akutbesök hos annan vårdgivare än den som är anvisad av Folktandvården i Dalarna.
 • Akut eller planerad behandling av skador vid olycksfall/arbetsskador.
 • Vård enligt merkostnadsprincipen, d.v.s vård som inte är odontologisk motiverad.
 • Intyg av olika slag.
 • Utbyte av fyllning.
 • Tandvård utanför Sverige utan överenskommelse med Folktandvården i Dalarna.
 • Egenkostnader i form av resekostnader, arbets- och inkomstbortfall m.m.
 • Rehabiliterande och habiliterande vård i enlighet med avtalet.
 • Narkostandvård.

OBS! Vid olycksfall och arbetsskador gäller tandvårdstaxans vanliga ersättningsregler.