Frisktandvård - ett klokt val

Stäng

Kontakt

Frisktandvårdssupporten

023-49 90 10, M-F kl. 09:00-12:00 frisktandvarddalarna.support@lul.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
En banner med texten Länge leve leendet

Vi erbjuder alla vuxna att teckna ett frisktandvårdsavtal hos oss i Folktandvården, det vill säga tandvård till fast pris i tre år.

Frisktandvård är en regelbunden hälsofrämjande och behovsbaserad tandvård till ett riskrelaterat fast pris. Sveriges Folktandvårdsförening har i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram en modell för hur genomförandet av frisktandvård ska ske nationellt och vad frisktandvården ska innehålla.

Genom att införa den nationella modellen för frisktandvård, vill vi säkerställa bästa tänkbara tand- och munhälsovård samtidigt som patienten har full kontroll över sina tandvårdskostnader. Det handlar även om att säkerställa att unga vuxna med god tandhälsa fortsätter som patienter hos Folktandvården och att deras goda tandhälsa därmed bibehålls.

"Det kortaste avståndet mellan två människor är ett leende". Victor Borge