Uteblivet besök

Stäng

Kontakt

Folktandvårdens kansli

Tandvårdsförvaltningen

Bergsskolegränd 8A, Box 712 791 29 Falun vx 023-49 00 00 fax 023-224 67 folktandvarden.kansli@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Illustration Tomma stolar kostar pengar

Vad gäller vid uteblivet besök eller sent åtebud vid Folktandvården Dalarna?

Uteblivet besök och sena återbud- vuxna

Du som uteblir eller lämnar sent återbud från ett planerat besök utan att meddela kliniken minst 24 timmar i förväg, debiteras en fast avgift för vuxna på 500 kronor (fakturaavgift 50 kr tillkommer) oavsett hur lång tid besöket är beräknat till, eller vem man är inbokad hos. Detta gäller även avgiftsfria besök t.ex vissa efterkontroller.

Folktandvården följer idag de riktlinjer för debitering av sena återbud och uteblivande från besök som Landstinget Dalarna satt upp.

Vi hoppas få färre uteblivna besök och färre antal outnyttjade timmar för verksamheten. Detta kan ge en möjlighet till kortare köer och att fler patienter får behandling.

Uteblivet besök och sena återbud - barn och ungdom

Du som uteblir från ett planerat besök debiteras 300 kr/besök (fakturaavgift 50 kr tillkommer).

Har du frågor kontakta oss gärna!