Vad är Specialisttandvård?

Stäng

Kontakt

Folktandvårdens kansli

Tandvårdsförvaltningen

Bergsskolegränd 8A, Box 712 791 29 Falun vx 023-49 00 00 fax 023-224 67 folktandvarden.kansli@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Folktandvården Dalarna erbjuder tandvård inom följande specialiteter.

 • Endodonti (rotbehandling, rotfyllning och rotspetsoperation).
 • Klinisk bettfysiologi (störningar och smärttillstånd i tuggsystemet. Verksamheten är förlagd till Smärtrehabilitering Säter).
 • Käkkirurgi (kirurgiska behandlingar i käk- och ansiktsområdet).
 • Odontologisk radiologi (röntgenundersökningar av käkar och ansikte).
 • Oral protetik (kronor, broar, proteser m m).
 • Ortodonti (tandreglering).
 • Parodontologi (tandlossningssjukdomar och problem kring implantat).
 • Pedodonti (specialisttandvård för barn- och ungdom).

Inom specialisttandvården finns också

 • Tandhälsovård (förebyggande av tandsjukdomar).
 • Sjukhustandvård (behandlar inneliggande patienter från sjukvården, uppsökande verksamhet, oralmotorisk träning= träning av munnens rörelser samt behandling av patienter med tandvårdsrädsla).
 • Oral medicin (utreder mun- och slemhinnebesvär).
 • Samarbete med Sömnlab.
 • LEK-grupp (LågdosExponering för Kvicksilver. Undersöker patienter med avvikande reaktioner av tandfyllningsmaterial).