Tandvårdsstöd för särskilda patientgrupper

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Bergskolegränd 8 A, 791 30 FALUN Box 712, 791 27 FALUN 010 - 249 42 11 tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

010 -249 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

010 -249 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

010 -249 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Patient blir väl omhändertagen av sköterska.

Nya telefontider från 2018-09-10

Måndag: 08:30-09:30, 09:45-12:00, 13:00-14:30, 14:45-15:30
Tisdag-Torsdag: 08:30-09:30, 09:45-12:00
Fredag: Telefonen stängd

Enheten för tandvårdsstöd arbetar med tandvårdsstöd för personer med mycket stort omvårdnadsbehov, vissa funktionshindrade och sjuka.
Det står i tandvårdslagen att landstingen ska erbjuda tandvårdsstöd. Stöden finns i 3 former. För att läsa mer om vart och ett av stöden kan du klicka på de understrukna orden.

  • N-tandvård - nödvändig tandvård och kostnadsfritt hembesök till personer som har ett stort och långvarigt personligt omvårdnadsbehov samt regelbunden munvårdsutbildning till omvårdnadspersonal.
  • F-tandvård - tandvård för personer som har stora svårigheter att sköta munhygienen eller att genomgå tandbehandling pga långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
  • S-tandvård - tandvård som ett led i vissa sjukdomsbehandlingar

Stödet är avsett för vuxna personer som är folkbokförda i länet. Det finansieras via det generella statsbidraget till Landstinget Dalarna. Stödet innebär att personen betalar besöksavgift som i hälso- och sjukvården. Frikort är gemensamt med hälso- och sjukvården.

Valet av tandläkare är fritt och kan ske vid Folktandvården eller hos privattandläkare. Vissa behandlingar måste först godkännas av Enheten för tandvårdsstöd.

Särskilt tandvårdsbidrag, STB, administreras av Försäkringskassan.

Funderar du om du själv eller någon i din närhet kan ha rätt att få särskilt tandvårdsstöd?

Vi kan hjälpa dig att reda ut möjligheterna. Skriv ut formuläret Förfrågan om tandvårdsstöd. Fyll i och skicka det till Enheten för tandvårdsstöd, Box 712, 791 29 Falun.

Föreningar och intresseorganisationer

Representerar du en handikapp-, pensionärsförening eller annan intresseorganisation som vill veta mer om landstingets tandvårdsstöd? Boka ett informationsmöte.