Tandvårdsstöd för särskilda patientgrupper

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Patient blir väl omhändertagen av sköterska.

Enheten för tandvårdsstöd arbetar med tandvårdsstöd för personer med mycket stort omvårdnadsbehov, vissa funktionshindrade och sjuka.

Tandvårdsstödet finns:

Valet av tandläkare är fritt och kan ske vid Folktandvården eller hos privattandläkare. Vissa behandlingar måste först godkännas av Enheten för tandvårdsstöd.

Särskilt tandvårdsbidrag administreras av Försäkringskassan.

Funderar du om du själv eller någon i din närhet kan ha rätt att få särskilt tandvårdsstöd?

Vi kan hjälpa dig att reda ut möjligheterna. Skriv ut formuläret Förfrågan om tandvårdsstöd. Fyll i och skicka det till Enheten för tandvårdsstöd, Box 712, 791 29 Falun.

Föreningar och intresseorganisationer

Representerar du en handikapp-, pensionärsförening eller annan intresseorganisation som vill veta mer om landstingets tandvårdsstöd? Boka ett informationsmöte.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Enheten för tandvårdsstöd
Box 712, 791 29 Falun
Tfn: 010 - 249 42 11 eller 010 - 249 42 02
tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se