Utbildningsfilmer om tandvårdsstöd och munvård

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Högskolan Dalarna har, i samarbete med Folktandvården och Enheten för tandvårdsstöd, producerat 1 utbildningsfilm om landstingets tandvårdsstöd och 4 kortfilmer om munvård.

Om landstingets tandvårdsstöd

Filmen är ca 8 minuter lång och handlar om de olika tandvårdsstöden. Länk till film: Tandvårdsstöd för särskilda patientgrupper

Basal munvård

Länk till filmerna: Basal munvård.
De handlar om:

  • Inspektion av munhåla
  • Munvård på modell, tandborstning och
  • Approximala hjälpmedel samt
  • Rengöring av proteser och implantat

  • Munvård vid livets slutskede

    Länk till filmerna:  Munvård - vid livets slut