Information för palliativa team

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Bergskolegränd 8 A, 791 30 FALUN Box 712, 791 27 FALUN 010 - 249 42 11 tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

010 -249 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

010 -249 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

010 -249 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Personer som har avancerad hemsjukvård, palliativ vård, kan få tandvårdsstödet N-tandvård.

Sjuksköterskor med utbildning om tandvårdsstödet ansvarar för att personer inskrivna i palliativt team får tandvårdskort via t99webb.

Förtydligande

De som får hemsjukvård så som till exempel omläggning av bensår, hjälp med dosett eller hjälp med ögondroppar eller de som får tillfälliga sjukvårdsinsatser i hemmet till exempel efter en sjukhusvistelse, omfattas inte.

Munvårdskorg

Munvårdskorgen innehåller munvårdsutrustning som rekommenderas till vårdavdelningar och på särskilda boenden. Utrustningen är avsedd för munvård på svårt sjuka patienter. I innehållsförteckningen kan du även se inköpsställen.