Information för habiliteringen

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Bergskolegränd 8 A, 791 30 FALUN Box 712, 791 27 FALUN 010 - 249 42 11 tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

010 -249 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

010 -249 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

010 -249 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Här finns information om landstingets tandvårdsstöd för personer som omfattas av LSS.

För att få tandvårdsstöd måste personen tillhöra en personkrets i LSS samt ha insats för särskilt stöd och service.

  • 2018 gäller tandvårdsstödet från och med det år man fyller 23 år
  • 2019 och tills vidare, gäller tandvårdsstödet från och med det år man fyller 24 år

Rutin på Habiliteringen

Personer som är kända av habiliteringen sedan tidigare, kan kontakta habiliteringen om personen vill få tillgång till tandvårdsstöd. Kuratorn skickar Habiliteringens underlag till Enheten för tandvårdsstöd. Blanketten finns i högermenyn.

Rutin i kommunen

LSS-handläggarna är informerade om att skicka ett webbunderlag för tandvårdsstöd i samband med att insats beviljas.