Samarbete mellan kommun och landsting

Stäng

Kontakt

Enheten för tandvårdsstöd

Bergskolegränd 8 A, 791 30 FALUN Box 712, 791 27 FALUN 010 - 249 42 11 tandvardsstodet.dalarna@ltdalarna.se

Anna-Kari Rynoson

Verksamhetschef

010 -249 42 11 Skicka epost

Agnieszka Trentowska

Bedömningstandläkare

010 -249 42 11 Skicka epost

Kristina Ahnlén

Assistent

010 -249 42 02 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Ett samarbete mellan kommuner och landstingets tand- och primärvård är en förutsättning för att identifiera de personer som tandvårdsstödet Nödvändig tandvård är ämnat för.

Överenskommelse

Samarbetet finns formaliserat i en överenskommelse för varje kommun. Överenskommelsen finns i högermenyn. Den ska användas vid behov av uppdatering till exempel om kontaktpersoner eller andra uppgifter har ändrats.

Ny Överenskommelse eller uppdatering av kontaktperson
Välj Överenskommelse eller Ändring av kontakperson, fyll i på datorn och skriv ut i tre exemplar. Ansvarig person ska signera alla exemplar på sista sidan efter utskrift. Skicka de tre exemplaren till Enheten för tandvårdsstöd. När alla underskrifter är klara, skickas ett exemplar åter till kommunen.

Avvikelserapportering i Synergi
Vid alla former av avvikelser vad gäller kontakterna mellan Folktandvården, boenden och kommunen i övrigt skall rapporteringen ske i Synergi.