Tandteknisk verksamhet

Stäng

Kontakt

Anders Olssson

Verksamhetschef Tandteknik

023-49 29 96 anders.p.olsson@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Tandprotes provas mot avgjutning.

Tandteknisk verksamhet bedrivs på två LD Dentlab en i Mora och en i Falun samt en Tandregleringslab i Falun.

Öppettider

Måndag - Torsdag 07.30-17.00
Fredag 07.30 - 15.00

LD Dentlab Manhem

Manhemsvägen 28, Box 335, 791 27 FALUN
Telefon 023 - 49 29 96
Fax 023 - 240 32
E-post dentlab.falun@ltdalarna.se

Öppettider

Måndag - Torsdag 07.30 - 16.15
Fredag 07.30 - 15.00

LD Dentlab Mora

Kyrkogatan 27, Box 55, 792 21 MORA
Telefon 0250 - 49 88 69
E-post dentlab.kyrkogatan-mora@ltdalarna.se 

Tandregleringslab

Manhemsvägen 28, Box 335, 791 27 FALUN
Telefon 023 - 49 26 26
E-post trlab.manhem@ltdalarna.se