RamBarn

Stäng

Kontakt

Karin Gunnars Hellgren

Förvaltningschef Folktandvården

karin.hellgren@ltdalarna.se

Anne Talvilahti

Ämnesföreträdare Pedonti

023-49 04 50

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Pojke sitter i besöksstolen hos tandvården, han ler.

Här publiceras riktlinjer för barn- och ungdomstandvård framtagna av Folktandvården Dalarna samt tillhörande bilagor