Barn- och ungdomstandvård

Stäng

Kontakt

Folktandvårdens kansli

Tandvårdsförvaltningen

Bergsskolegränd 8A, Box 712 791 29 Falun vx 023-49 00 00 fax 023-224 67 folktandvarden.kansli@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Tandläkare visar barn hur man borstar tänderna.Tandvårdsbesök för barnFlicka borstar tänder med ett leende.I väntrummet spelas det fia med knuff.Tandläkare

Du som är barn och ungdom har fri tandvård till och med det år du fyller 22.

Idag gäller valfrihet för barn och ungdomar. Det innebär att det enskilda barnet eller barnets förälder kan vända sig antingen till Folktandvården Dalarna eller Privattandvården i Dalarna för sin tandvård.

Oavsett vårdgivare gäller samma möjlighet att vid behov remittera barn och ungdomar till Folktandvårdens specialisttandläkare.

Åldersgränsen för avgiftsfri tandvård

Från den 1 januari 2017 sker det i hela landet en höjning av åldersgränsen för avgiftsfri tandvård. Förändringen sker i tre etapper: 2017 höjs åldersgränsen för fri tandvård till 21 år, 2018 till 22 år och 2019 till 23 år.

När du lämnar barn- och ungdomstandvården betalar du själv för din tandvård. Du kan då få ett statligt tandvårdsstöd. Läs mer om vem som har rätt till tandvårdsstöd.