Vi minns barnens första mjölktand

Stäng

Kontakt

Folktandvårdens kansli

Tandvårdsförvaltningen

Bergsskolegränd 8A, Box 712 791 29 Falun vx 023-49 00 00 fax 023-224 67 folktandvarden.kansli@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Bild på kompisar. Foto: Anne Fagrell Johansson

Folktandvården Dalarna har skapat en mycket god tandhälsa hos barn och ungdomar, om vi jämför med övriga landet.

Åldersgränsen för avgiftsfri tandvård höjs i hela landet från den 1 januari 2017 och sker i tre etapper: 2017 höjs åldersgränsen för fri tandvård till 21 år, 2018 till 22 år och 2019 till 23 år.

När du lämnar barn- och ungdomstandvården betalar du själv för din tandvård. Vad vården kostar beror på vad som skall göras. Vår inriktning är förebyggande munhälsovård.

Valfrihet inom barn och ungdomstandvården

Idag gäller valfrihet för barn och ungdomar. Det innebär att det enskilda barnet eller barnets förälder kan vända sig antingen till Folktandvården Dalarna eller Privattandvården i Dalarna för sin tandvård.

Oavsett vårdgivare gäller samma möjlighet att vid behov remittera barn och ungdomar till Folktandvårdens specialisttandläkare.