Samverkan

Stäng

Kontakt

Kjell Johansson

Revisionschef

023-49 00 20, 070-317 77 27 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Samverkan i sjukvårdsregionen

Revisorerna i samverkansregionens landsting, d.v.s. landstingen i Dalarna, Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Sörmland, Örebro och Värmland ingår i ett nätverk med syfte att följa utvecklingen i samverkansregionen, genomföra gemensamma granskningar etc.

Samverkan i föreningar/nätverk

I syfte att bl a stärka revisorernas roll och kompetens samt främja samverkan inom revisionsområdet ingår revisorerna i två olika föreningar/nätverk nämligen:

STAREV

Förening för de revisorskollegier i landet som har egna revisionskontor till sitt förfogande.

www.starev.se

DALREV

Sammanslutning av revisorer i Dalarnas kommuner och landstinget. Avsikten med samarbetet är att stimulera samverkan i revisionsfrågor samt främja erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling bland de förtroendevalda revisorerna.