Risk- och väsentlighetsanalys

Stäng

Kontakt

Kjell Johansson

Revisionschef

023-49 00 20, 070-317 77 27 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

En viktig grund för revisorernas granskningsarbete är den risk- och väsentlighetsanalys som skall göras enligt "God revisionssed i kommuner och landsting".

Revisorerna har under 2017 reviderat sin tidigare analys. Den senaste analysen presenteras i en rapport benämnd "Med blicken runt hörnet". Rapporten ligger till grund för de årligen upprättade revisionsplanerna.