Revisionskontor

Stäng

Kontakt

Kjell Johansson

Revisionschef

023-49 00 20, 070-317 77 27 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Revisorerna i Landstinget Dalarna har till sitt stöd ett revisionskontor med en anställd tjänsteman, revisionschef, vars uppgift är att svara för revisorernas administration, att stödja dessa i att följa landstingets utveckling, handha kontakter med anlitade konsulter och landstingets förvaltningsorganisation, utföra vissa granskningsuppdrag m.m.

Kontaktuppgifter

Revisionschef: Kjell Johansson
Tel: 023-49 00 20 eller 070-317 77 27
kjell.i.johansson@ltdalarna.se

Postadress:
Landstinget Dalarna
Revisionskontoret
Box 712, 791 21 Falun

Besöksadress:
Landstingshuset
Vasagatan 27
Falun