Revision i landstingets bolag och stiftelser

Stäng

Kontakt

Kjell Johansson

Revisionschef

023-49 00 20, 070-317 77 27 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget äger eller är delägare i olika bolag samt huvudman för flera verksamhetsdrivande stiftelser. Den demokratiska kontrollen över dessa bolag och stiftelser utövas av förtroendevalda revisorer som skall väljas bland de revisorer som har till uppdrag att granska landstingets egen verksamhet. I aktiebolagen kallas dessa revisorer för lekmannarevisorer. I bolagen och stiftelserna finns också auktoriserade revisorer som tillsätts av bolagsstämman eller av landstinget som huvudman för stiftelserna.

Regler om revisionen i sådana bolag och stiftelser återfinns förutom i kommunallagen också i aktiebolagslagen och stiftelselagen.

Landstinget förvaltar också ett antal stiftelser (fonder) som tillkommit genom att medel donerats under villkor att avkastningen helt eller delvis skall användas för speciella syften. Flertalet av dessa fonder revideras av landstingets revisorer.