Regelverk

Stäng

Kontakt

Kjell Johansson

Revisionschef

023-49 00 20, 070-317 77 27 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Revisorernas arbete styrs ytterst av kommunallagen (9 kap.) som innehåller regler om revisionen i kommuner och landsting.

En viktig grund för allt revisionsarbete är också god sed vilket är de föredömliga och goda principer och tillvägagångssätt i revisionen som tillämpas i en kvalitativt representativ krets. God sed utges av Sveriges kommun- och landstingsförbund.

Lokalt i Landstinget Dalarna regleras arbetet i reglemente för landstingets revisorer.