2018

Stäng

Kontakt

Kjell Johansson

Revisionschef

023-49 00 20, 070-317 77 27 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Granskning av landstingsstyrelsens uppsiktsplikt 

Granskning av pågående struktur- och förändringsarbete, del 5 

Granskning av delårsrapport 2018-06-30

 Granskning av våld och hot inom hälso- och sjukvården

Granskning av vattenförsörjningen vis sjukhusen i Falun, Mora och Avesta

Uppföljningsgranskning av landstingets styrning av miljöarbetet

Granskning av bokslut och årsredovisning 2017

Övertagande av kollektivtrafiken - förstudie