2016

Stäng

Kontakt

Kjell Johansson

Revisionschef

023-49 00 20, 070-317 77 27 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Granskning av bokslut och årsredovisning 2016

 • PM
 • Granskningsrapport

 • Granskning landstingsstyrelsens efterlevnad av fullmäktiges budgetbeslut

 • PM
 • Granskningsrapport
 • Bilaga

 • Granskning av en patientgrupp i kläm

 • Gransknings-PM
 • Rapport
 •  

  Granskning av intern kontroll 2016

 • Gransknings-PM
 • Rapport
 •  

  Uppföljningsgranskning av styrelsens ansvar för upprättande av landstingsplanen 

 • Gransknings-PM
 • Rapport
 •  

  Granskning av styrelsens kvalitetssäkring av redovisningen 

 • Gransknings-PM
 • Rapport
 •  

  Granskning av pågående struktur- och förändringsarbete, del 2

 • Gransknings-PM
 • Rapport
 •  

  Granskningar av patienters samlade väntetider

  Granskning av patientflöden och effektivitet inom BUP

  Granskning av pågående struktur- och förändringsarbete, del 1

  Granskning av landstingsstyrelsens verkställighet av beslut

  Granskning av delårsrapporten

  Granskning av kontroll av legitimationer vid anställning

  Uppföljningsgranskning av personalplanering och arbetstidsförläggning

  Förstudie – fördelningen av ansvaret för samhällsbetalda resor i Dalarna

  Granskning av donationsstiftelser