Revisionsrapporter 2014

Stäng

Kontakt

Kjell Johansson

Revisionschef

023-49 00 20, 070-317 77 27 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Granskning av landstingets interna kontroll

Granskning av tandvårdsnämndens interna kontroll

Granskning av landstingets palliativa vård

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av styrelsens hantering av uppdraget att tillvarata positiva exempel

Granskning av landstingets strategiska miljöarbete

Granskning av hälso- och sjukvårdens arbete med att tillvarata patientens erfarenheter och upplevelser

Granskning av landstingets upphandling av konsulter

Granskning av samverkan kring folkhälsa

Granskning av landstingets delårsrapport per 2014-08-31

Uppföljningsgranskning av landstingets sjukgymnastik

Uppföljningsgranskning avseende landstingets åtgärder för att motverka ekonomisk brottslighet

Granskning av specialitetsråden i Uppsala - Örebroregionen (gemensam i sjukvårdsregionen)

Studie av rättspsykiatrin i ett regionalt perspektiv

Granskning av landstingets tillämpning av regelverket för meddelar och yttrandefrihet 

 Granskning av landstingets avskrivningar och anläggningsregister

Granskning av landstingets användning av sjuksköterskeresurser inom primärvården