Revisionsrapporter 2013

Stäng

Kontakt

Kjell Johansson

Revisionschef

023-49 00 20, 070-317 77 27 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av landstingets derivat

Granskning av styrning och ledning av hälso- och sjukvården

Granskning av lönebildning i landstinget

Granskning av intern kontroll 2013

Granskning av attester och beslut inom personalområdet

Granskning av kontroll och uppföljning vid Regionala forskningsrådet

Landstingets beredskap vid allvarliga händelser och katastrofer

Landstingets redovisning av verksamhetsanknutna statsbidrag

Uppföljningsgranskning av processtyrning inom hälso- och sjukvården

Uppföljningsgranskning av landstingets besparingsarbete

Granskning av delårsrapport 2013-08-31

Granskning av följsamheten till landstingets anskaffningsprocess

Granskning av hälso- och sjukvårdens mottagande av barn med akuta vårdbehov mm

Granskning av hälso- och sjukvården för asylsökande