Revisionsrapporter 2012

Stäng

Kontakt

Kjell Johansson

Revisionschef

023-49 00 20, 070-317 77 27 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Granskning av landstingets diabetesvård

Granskning av bokslut 2012

Granskning av landstingets styrning av tandvården ur ett koncernperspektiv

Granskning av dyra läkemedel i vården

Granskning av landstingets interna kontroll

Granskning av landstingets rekrytering, villkor och avveckling av chefer

Granskning av landstingets nyttjande av ambulanssjukvården

Granskning av brandskyddsarbetet i landstingets vårdlokaler

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin

Granskning av förekomst av bisysslor

Granskning av förekomsten av riskbedömningar i vården

Granskning av landstingets betalningsrutiner

Granskning av delårsrapport 2, per 2012-08-31

Uppföljningsgranskning av landstingets finansförvaltning

Granskning av delårsrapport 1