Revisionsrapporter 2011

Stäng

Kontakt

Kjell Johansson

Revisionschef

023-49 00 20, 070-317 77 27 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Granskning av strokevården

Granskning av jämlik och rättvis vård ur ett geografiskt och tidsmässigt perspektiv

Granskning av bokslut 2011

Granskning av nytt vårdblock vid Falu lasarett

Granskning av sjukgymnastiken

Förstudie av hälsovalet

Granskning av förtroendekänsliga poster

Granskning av rätten till ”fast vårdkontakt”

Granskning av telemedicin i vården

Granskning av landstingets kosthållning ur ett patientperspektiv

Granskning av delårsrapport 2

Granskning av landstingets besparingsarbete

Granskning av landstingets ökade medelsförbrukning i slutet av året

Uppföljningsgranskning av verkställighet av beslut

Granskning av delårsrapport 2011