Rapporter från landstingsrevisionen 2010

Stäng

Kontakt

Kjell Johansson

Revisionschef

023-49 00 20, 070-317 77 27 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Granskning av bokslut 2010

Granskning av landstingets finansförvaltning

Granskning av samverkansnämnden

Granskning av samverkan vid högspecialiserad vård

Förstudie av om landstinget erbjuder medborgarna vård på lika villkor

Granskning av landstingets övergripande IT- och informationssäkerhet

Granskning av landstingets förebyggande hälsoarbete

Granskning av landstingets åtgärder för att motverka organiserad ekonomisk brottslighet

Gransknings av landstingets kvalitetssäkring av medicinteknisk utrustning

Granskning av delårsrapport 2 per 2010-08-31

Granskning av landstingets hantering av företagshälsovården

Granskning av processtyrning inom hälso, och sjukvården, höftprocessen

Uppföljningsgranskning av hälso- och sjukvårdens remisshantering

Granskning av delårsrapport 1 år 2010

Granskning av landstingets information ur ett medborgarperspektiv

Granskning av intern kontroll i kassarutiner

Granskning av anlitande av språktolkar