Revisionsrapporter 2009

Stäng

Kontakt

Kjell Johansson

Revisionschef

023-49 00 20, 070-317 77 27 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Granskning av bokslut för år 2009

Granskning av landstingets arbete med att förebygga hot och våld

Granskning av processtyrning inom hälso- och sjukvården

Granskning av personalplanering och arbetstidsförläggning inom hälso- och sjukvården

Granskning av landstingsstyrelsens beredningsprocess

Granskning av hälso- och sjukvårdens användande av stafettläkare

Granskning av landstingets arbete med medicinsk revision som en del i den internkontrollen

Granskning av landstingens riskexponering i AB Transitio

Granskning av landstingets arbete med att förebygga vårdrelaterade infektioner

Granskning av höstprognos 2009

Granskning av delårsbokslut per 2009-08-31

Granskning av delårsbokslut per 2009-04-30

Granskning av landstingets budgetprocess

Granskning av landstingets pensionsskuld