Revisionsrapporter 2008

Stäng

Kontakt

Kjell Johansson

Revisionschef

023-49 00 20, 070-317 77 27 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Granskning av den särskilda kollektivtrafiken

Granskning av bokslut 2008

Uppföljningsgranskning av läkares tidsanvändning

Granskning av skolnämndens bidragsgivning

Granskning av läkarkårens subspecialisering

Förstudie om landstingets personalpolitik

Granskning av vårdcentralernas tillgänglighet

Granskning av delårsrapport per 2008-08-31

Granskning av budget och ekonomiska förutsättningar 2009

Granskning av landstingets momshantering

Granskning av landstingets investeringsprocess

Granskning av förutsättningar för budget 2008 - 2009

Uppföljningsgranskning av hälso- och sjukvårdens kvalitetsarbete

Granskning av verkställighet av beslut

Granskning av delårsrapport 1