Rapporter

Stäng

Kontakt

Kjell Johansson

Revisionschef

023-49 00 20, 070-317 77 27 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Resultaten av revisorernas granskningar redovisas i olika gransknings-PM. Som grund för dessa gransknings-PM ligger dels revisorernas egna iakttagelser, dels de rapporter som på revisorernas uppdrag är framtagna av anlitade revisions- eller konsultföretag.