Revisionslänkar

Stäng

Kontakt

Kjell Johansson

Revisionschef

023-49 00 20, 070-317 77 27 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Är du intresserad av att läsa mer om revision i kommuner och landsting eller om revision i allmänhet finns här ett antal nyttiga länkar.

STAREV

Förening för de revisorskollegier i landsting och kommuner som har egna
revisionskontor.

www.starev.se

SKYREV

Yrkesförening för kommunala yrkesrevisorer.

www.skyrev.se

Sveriges kommuner och landsting

Före detta landstingsförbundet och kommunförbundet som bland annat arbetar med utveckling av revision.

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demokrati/revision

FAR

Föreningen auktoriserade revisorer.

www.far.se

Riksrevisionen

Statens myndighet för granskning av de statliga myndigheternas redovisning och effektivitet.

www.riksrevisionen.se

Revisionsnämnden

Tillsynsmyndighet över Sveriges godkända och auktoriserade revisorer

www.rn.se