Tolk- och hörselråd

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Tolk- och hörselrådet är en grupp för samverkan och samråd när det gäller tolk- och hörselfrågor mellan berörda organisationer i länet och Landstinget Dalarna.

Rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning och är också remissinstans i frågor som gäller hörselnedsättning, dövhet och dövblindhet.

Tolk- och hörselrådet har 7 ledamöter. 2 ledamöter är förtroendevalda från landstinget och 5 representerar olika handikapporganisationer i Dalarna. Dessutom ingår 6 tjänstemän från landstinget i rådet.

I landstingets förtroendemannaregister ePolo står namnen på ledamöterna, sök på Tolk- och hörselrådet. Länk till ePolo finns i högermenyn.

I högermenyn finns också protokollen från Tolk- och hörselrådets sammanträden.

Kontakt

Vakant tjänst, rekrytering pågår av ny handikappkonsultent.
Vid frågor kontakta
Mats Rosin
Verksamhetsutvecklare Västerbergslagen
mats.rosin@ltdalarna.se