Servicenämnden

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Servicenämnden ansvarar för servicen inom landstinget.

Följande verksamheter ingår:

  • Kostservice
  • Städservice
  • Transportservice
  • Fastighetsteknik
  • Fredriksbergstvätten

Denna service kan ske i egen regi, i samarbete med andra huvudmän eller genom upphandling.

Servicenämnden har 7 ledamöter. I landstingets förtroendemannaregister ePolo står namnen på ledamöterna, sök på servicenämnd. Länk till ePolo finns i högermenyn

I högermenyn finns också sammanträdesdagar, handlingar och protokoll.