Pensionärsråd

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstingets Pensionärsråd är en grupp för samverkan och samråd mellan pensionärsorganisationerna i länet, Landstinget Dalarna och Region Dalarna.

Syftet med Landstingets Pensionärsråd är att

  • Öka pensionärsorganisationernas möjlighet att påverka i alla frågor som gäller äldre
  • Verka för att sådana frågor uppmärksammas i landstingsstyrelsen, nämnder och förvaltningar
  • Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

Landstinget och Region Dalarna ska så tidigt som möjligt informera rådet om planer och förändringar av insatser i samhället och organisation som rör pensionärer. Rådets synpunkter ska föras vidare till beslutande instans.

Pensionärerna har genom rådet möjlighet att arbeta för förändringar i landstingets verksamhet. De kan informera om och ge förslag till anpassningar av utbudet som finns för äldre.

Rådet är remissinstans och knutet till landstingsstyrelsen.

Pensionärsråd har 12 ledamöter. 3 är förtroendevalda från Landstinget Dalarna, 1 är förtroendevald från Region Dalarna och övriga 8 representerar pensionärsorganisationerna i länet.

I landstingets förtroendemannaregister ePolo står namnen på ledamöterna, sök på Pensionärsrådet. Länk till ePolo finns i högermenyn.

I högermenyn finns också protokollen från Pensionärsråd sammanträden.

Kontakt

Vakant tjänst, rekrytering pågår av ny handikappkonsultent.
Vid frågor kontakta
Mats Rosin
Verksamhetsutvecklare Västerbergslagen
mats.rosin@ltdalarna.se