Patientnämnden

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Patientnämndens uppgift är att ge stöd och hjälp till patienter inom hälso- och sjukvården samt tandvården.

Det gäller all vård som bedrivs enligt hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen av landstinget eller enligt avtal med landstinget (till exempel kommuner och privata vårdgivare).

Utifrån synpunkter och klagomål från patienter ska patientnämnden hjälpa patienter att förbättra och höja kvaliteten i hälso- och sjukvården.

Patientnämndens uppgift omfattar bland annat att:

Informera allmänhet och personal om sin uppgift men också om andra myndigheter dit patienter kan vända sig för att tillvarata sina intressen Underlätta kontakterna mellan patienter och vårdpersonalUtse stödpersoner till patienter som vårdas enligt lagar om tvångsvård inom psykiatrin eller smittskyddslagen.

Patientnämnden har 7 ledamöter. I landstingets förtroendemannaregister ePolo står namnen på ledamöterna, sök på patientnämnden. Länk till ePolo finns i högermenyn.

I högermenyn finns också sammanträdesdagar, handlingar och protokoll.