Lokal hälso- och sjukvårdsberedning Södra Dalarna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Hälso- och sjukvårdsberedningen Södra Dalarna är en av sex lokala beredningar till landstingsstyrelsen. Varje beredning motsvarar en valkrets i Dalarna.

Beredningen ska ta till vara behovet av invånarnas inflytande på lokal nivå. Den har inte rätt att fatta beslut men kan väcka frågor i landstingsstyrelsen. Beredningen kan också vara remissinstans för landstingsstyrelsen i hälso- och sjukvårdsfrågor.

Den lokala hälso- och sjukvårdsberedningen ska följa utvecklingen av hälso- och sjukvården inom sitt område. Folkhälsofrågor ska uppmärksammas särskilt.

Hälso- och sjukvårdsberedningen har 7 ledamöter. I landstingets förtroendemannaregister ePolo står namnen på ledamöterna, sök på södra hälso- och sjukvårdsberedning. Länk till ePolo finns i högermenyn

I högermenyn finns också protokollen från beredningens sammanträden.