Landstingsstyrelsen

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstingsstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten i följande nämnder:

  • Fastighetsnämnd
  • Kultur- och bildningsnämnd
  • Servicenämnd
  • Tandvårdsnämnd

Landstingsstyrelsen förbereder ärenden som ska tas upp i landstingsfullmäktige, svarar på remisser och avger yttranden.  

Styrelsen ansvarar bland annat för: 

  • att budgeten hålls och följs upp
  • att landstingsfullmäktiges beslut genomförs
  • miljö och säkerhet inom landstinget

Dessutom har styrelsen det övergripande arbetsgivaransvaret. 

Landstingsstyrelsen har 15 ledamöter. I landstingets förtroendemannaregister ePolo står namnen på ledamöterna, sök på landstingsstyrelsen. Länk till ePolo finns i högermenyn.

I högermenyn finns också handlingar och protokoll.