Utbildning - fullmäktigeledamöter 2014

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Har du problem att se filmen? - Klicka på Youtube-ikonen på respektive film för att se den.

Säkerhetsfrågor - Säkerhetschef Anders Nordahl

Regionala och internationella frågor - Regionsamordnare Gösta Andersson

Trafikfrågor -Trafikhandläggare Therése Sundell

Kultur och bildning - Förvaltningschef Malin Lagergren

 

Beställartandvård - Förvaltningschef Anna-Kari Rynoson

Patientnämnden - Förvaltningschef Marita Albinsson

Folktandvård - Förvaltningschef Karin Hellgren Gunnars

 

Landstingets organisation och tjänstemannastyrning - Landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg

Landstingets uppdrag - Chefsjurist Kerstin Cederberg

Hjälpmedel - Förvaltningschef Arne Thuresson

Att vara landstingspolitiker - LS-ordförande Ingalill Persson

Revisorsverksamheten - Revisionschef Kjell Johansson

Fullmäktigearbetet - Chefsjurist Kerstin Cederberg

Landstingets ekonomi - Ekonomidirektör Peter Hansson

Arvoden, ersättningsregler, förlorad arbetsinkomst - Lönehandläggare Eva Pettersson

Pensionsregler för förtroendevalda - Pensionshandläggare Kajsa Rothoff